มังงะ(漫画)

เป็นคำภาษาญี่ปุ่นสำหรับเรียกการ์ตูนช่อง สำหรับภายนอกประเทศญี่ปุ่น คำนี้ถูกใช้เรียกการ์ตูนช่องที่มาจากญี่ปุ่น มังงะพัฒนามาจากอุคิโยเอะและจิตรกรรมตะวันตก และเริ่มคงรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง

Manga
Spy X Family
Spy X Family
155
Manhwa
I Killed an Academy Player
I Killed an Academy Player
39
Manga
Shangri-La Frontier
Shangri-La Frontier
33
Manga
Jujutsu Kaisen
Jujutsu Kaisen
25
Manhwa
Solo Leveling
Solo Leveling
20
Manhwa
Youngest Scion of the Mages
Youngest Scion of the Mages
11
Manhwa
Necromancer Academy’s Genius Summoner
Necromancer Academy’s Genius Summoner
11
Manhwa
The World After The End
The World After The End
7
Manhwa
Heavenly Inquisition Sword
Heavenly Inquisition Sword
5
Manhwa
MILF Hunting In Another World
MILF Hunting In Another World
5
Manhwa
Reincarnation Path of The Underworld King
Reincarnation Path of The Underworld King
4
Manhwa
Tower of God หอคอยเทพเจ้า
Tower of God หอคอยเทพเจ้า
3
Manhwa
My Daughter is the Final Boss
My Daughter is the Final Boss
2
Manga
One Punch Man
One Punch Man
2
Manhwa
Sex-Stop Watch
Sex-Stop Watch
1
Manhwa
The Knight King Who Returned with a God
The Knight King Who Returned with a God
1
Manhwa
Dragon-Devouring Mage
Dragon-Devouring Mage
1
Manhwa
Weak Teacher
Weak Teacher
0
Manhwa
Return of the SSS-Class Ranker
Return of the SSS-Class Ranker
0
Manhwa
The Newbie is Too Strong
The Newbie is Too Strong
0
Manhwa
Duke Pendragon
Duke Pendragon
0
Manhua
I Am the Fated Villain
I Am the Fated Villain
0
Manhwa
SSS-Class Suicide Hunter
SSS-Class Suicide Hunter
0
Manga
Kaiju no.8
Kaiju no.8
0
Manhwa
The Heavenly Demon Lord Who Doesn’t Want to Level Up
The Heavenly Demon Lord Who Doesn’t Want to Level Up
0
Manhwa
Solo Max-Level Newbie
Solo Max-Level Newbie
0
Manhua
I Level Up By Absorbing Everything
I Level Up By Absorbing Everything
0
Manhwa
Transcension Academy
Transcension Academy
0
Manhwa
Chronicles Of The Martial God’s Return
Chronicles Of The Martial God’s Return
0
Manhwa
Return of the Bachelo
Return of the Bachelo
0
Manhwa
Quest Supremacy
Quest Supremacy
0
Manhwa
Of All Things I Became a Crow
Of All Things I Became a Crow
0
Manhwa
Academy’s Genius Swordmaster
Academy’s Genius Swordmaster
0
Manhwa
+99 Wooden Stick
+99 Wooden Stick
0
Manhwa
Killer Peter
Killer Peter
0
Manhwa
Steel-Eating Player
Steel-Eating Player
0
Manhwa
The Part-Time Land of the Gods
The Part-Time Land of the Gods
0
Manhwa
Return of the Mount Hua Sect
Return of the Mount Hua Sect
0
Manhua
Mr.Zombie
Mr.Zombie
0
Manga
Drawing Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru!
Drawing Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru!
0
Manhwa
Martial God Regressed to Level 2
Martial God Regressed to Level 2
0
Manga
My Hero Academia
My Hero Academia
0
Manhwa
Mr Devourer Please Act Like a Final Boss
Mr Devourer Please Act Like a Final Boss
0
Manhwa
Please Have A Meal
Please Have A Meal
0
Manhwa
Arcane Sniper
Arcane Sniper
0
Manga
Retired Demon King
Retired Demon King
0
Manhwa
Star-Embracing Swordmaster
Star-Embracing Swordmaster
0
Manga
Dandadan
Dandadan
0
Manhwa
Sleeping Ranker
Sleeping Ranker
0
Manhua
My Passive Skills Are Invincible
My Passive Skills Are Invincible
0
Manga
Ragna Crimson
Ragna Crimson
0
Manhwa
The Hypnosis App Was Fake
The Hypnosis App Was Fake
0
Manhwa
Nano Machine
Nano Machine
0
Manhwa
Juvenile Offender
Juvenile Offender
0
Manhwa
The Novels Extra (Remake)
The Novels Extra (Remake)
0
Manhwa
Legend of the Northern Blade
Legend of the Northern Blade
0
Manhwa
The Return of the Crazy Demon
The Return of the Crazy Demon
0
Manhwa
Superhuman Battlefield
Superhuman Battlefield
0
Manhwa
I Grow Stronger By Eating!
I Grow Stronger By Eating!
0
Manga
I’m an Ex-class Hunter
I’m an Ex-class Hunter
0
มังหงะ(漫画) เป็นคำภาษาญี่ปุ่นสำหรับเรียกการ์ตูนช่อง สำหรับภายนอกประเทศญี่ปุ่น คำนี้ถูกใช้เรียกการ์ตูนช่องที่มาจากญี่ปุ่น มังงะพัฒนามาจากอุคิโยเอะและจิตรกรรมตะวันตก และเริ่มคงรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
©️ cmx.tw