Hunter x Hunter

เรื่องย่อ Hunter x Hunter – ฮันเตอร์ ชื่อเรียงของเหล่ามนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษในการใช้อนุภาพของเน็นและเอ็น เทียบเคียงกับโลกความจริงนั้นสามารถแปลงความสามารถในความคิดให้กลายมาเป็นอำนาจจริงในรูปแบบนามธรรมและจิตใจ ความนึกคิดให้กลายเป็นของจริงขึ้นมาได้ โลกแห่งนี้มีสมาคมลับที่เรียกกันว่า ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ เพื่อปกครองเหล่า นักรบฮันเตอร์ และมอบหมายภารกิจในการกำจัดหัวโขมยและอาชญากรรมต่าง และจัดการคัดเลือกเหล่า ฮันเตอร์หน้าใหม่ทุกปี โดย กอร์น เด็กหนุ่ม 12 ขวบ อาศัยอยู่กับ น้าสาวชื่อ มิโตะ และคุณยาย อาศัยในเกาะปลาวาฬ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ชาวประมงอาศัยอยู่กัน โดยกอร์น ได้รับรู้เพียงว่า พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยการปิดบังของน้าและคุณยาย แต่ทว่าวันหนึ่งกอร์นได้เข้าไปในป่าและถูกหมีจิ้งจอกแม่ลูกอ่อนทำร้าย ขณะที่เข้าตาจนนั้น ฮันเตอร์ ไคท์ ได้เข้ามาช่วยชีวิตไว้ และไคท์ได้เล่าให้กอร์นฟังว่า พ่อของกอร์นนั้นยังไม่ตาย แต่กลับกัน พ่อของกอร์นยังเป็นฮันเตอร์ระดับ 3 ดาวชั้นแนวหน้า และก็เป็นอาจารย์ของเขาด้วย เมื่อกอร์นได้ฟังและรู้ว่าพ่อของเขายังมีชีวิตอยู่ เขาจึงตัดสินใจที่จะออกตามหาพ่อ โดยสิ่งแรกที่เขาตัดสินใจจะทำคือ ต้องเข้าสอบนฮันเตอร์ให้ได้

Rating:

10.00

ประเภท:

Manga

หมวดหมู่(5):

ตอนทั้งหมด(401)

Hunter x Hunter ตอนที่ 400
Hunter x Hunter ตอนที่ 399
Hunter x Hunter ตอนที่ 398
Hunter x Hunter ตอนที่ 397
Hunter x Hunter ตอนที่ 396
Hunter x Hunter ตอนที่ 395
Hunter x Hunter ตอนที่ 394
Hunter x Hunter ตอนที่ 393
Hunter x Hunter ตอนที่ 392
Hunter x Hunter ตอนที่ 391
Hunter x Hunter ตอนที่ 390
Hunter x Hunter ตอนที่ 389
Hunter x Hunter ตอนที่ 388
Hunter x Hunter ตอนที่ 387
Hunter x Hunter ตอนที่ 386
Hunter x Hunter ตอนที่ 385
Hunter x Hunter ตอนที่ 384
Hunter x Hunter ตอนที่ 383
Hunter x Hunter ตอนที่ 382
Hunter x Hunter ตอนที่ 381
Hunter x Hunter ตอนที่ 380
Hunter x Hunter ตอนที่ 379
Hunter x Hunter ตอนที่ 378
Hunter x Hunter ตอนที่ 377
Hunter x Hunter ตอนที่ 376
Hunter x Hunter ตอนที่ 375
Hunter x Hunter ตอนที่ 374
Hunter x Hunter ตอนที่ 373
Hunter x Hunter ตอนที่ 372
Hunter x Hunter ตอนที่ 371
Hunter x Hunter ตอนที่ 370
Hunter x Hunter ตอนที่ 369
Hunter x Hunter ตอนที่ 368
Hunter x Hunter ตอนที่ 367
Hunter x Hunter ตอนที่ 366
Hunter x Hunter ตอนที่ 365
Hunter x Hunter ตอนที่ 364
Hunter x Hunter ตอนที่ 363
Hunter x Hunter ตอนที่ 362
Hunter x Hunter ตอนที่ 361
Hunter x Hunter ตอนที่ 360
Hunter x Hunter ตอนที่ 359
Hunter x Hunter ตอนที่ 358
Hunter x Hunter ตอนที่ 357
Hunter x Hunter ตอนที่ 356.5
Hunter x Hunter ตอนที่ 356
Hunter x Hunter ตอนที่ 355
Hunter x Hunter ตอนที่ 354
Hunter x Hunter ตอนที่ 353
Hunter x Hunter ตอนที่ 352
Hunter x Hunter ตอนที่ 351
Hunter x Hunter ตอนที่ 350
Hunter x Hunter ตอนที่ 349
Hunter x Hunter ตอนที่ 348
Hunter x Hunter ตอนที่ 347
Hunter x Hunter ตอนที่ 346
Hunter x Hunter ตอนที่ 345
Hunter x Hunter ตอนที่ 344
Hunter x Hunter ตอนที่ 343
Hunter x Hunter ตอนที่ 342
Hunter x Hunter ตอนที่ 341
Hunter x Hunter ตอนที่ 340
Hunter x Hunter ตอนที่ 339
Hunter x Hunter ตอนที่ 338
Hunter x Hunter ตอนที่ 337
Hunter x Hunter ตอนที่ 336
Hunter x Hunter ตอนที่ 335
Hunter x Hunter ตอนที่ 334
Hunter x Hunter ตอนที่ 333
Hunter x Hunter ตอนที่ 332
Hunter x Hunter ตอนที่ 331
Hunter x Hunter ตอนที่ 330
Hunter x Hunter ตอนที่ 329
Hunter x Hunter ตอนที่ 328
Hunter x Hunter ตอนที่ 327
Hunter x Hunter ตอนที่ 326
Hunter x Hunter ตอนที่ 325
Hunter x Hunter ตอนที่ 324
Hunter x Hunter ตอนที่ 323
Hunter x Hunter ตอนที่ 322
Hunter x Hunter ตอนที่ 321
Hunter x Hunter ตอนที่ 320
Hunter x Hunter ตอนที่ 319
Hunter x Hunter ตอนที่ 318
Hunter x Hunter ตอนที่ 317
Hunter x Hunter ตอนที่ 316
Hunter x Hunter ตอนที่ 315
Hunter x Hunter ตอนที่ 314
Hunter x Hunter ตอนที่ 313
Hunter x Hunter ตอนที่ 312
Hunter x Hunter ตอนที่ 311
Hunter x Hunter ตอนที่ 310
Hunter x Hunter ตอนที่ 309
Hunter x Hunter ตอนที่ 308
Hunter x Hunter ตอนที่ 307
Hunter x Hunter ตอนที่ 306
Hunter x Hunter ตอนที่ 305
Hunter x Hunter ตอนที่ 304
Hunter x Hunter ตอนที่ 303
Hunter x Hunter ตอนที่ 302
Hunter x Hunter ตอนที่ 301
Hunter x Hunter ตอนที่ 300
Hunter x Hunter ตอนที่ 299
Hunter x Hunter ตอนที่ 298
Hunter x Hunter ตอนที่ 297
Hunter x Hunter ตอนที่ 296
Hunter x Hunter ตอนที่ 295
Hunter x Hunter ตอนที่ 294
Hunter x Hunter ตอนที่ 293
Hunter x Hunter ตอนที่ 292
Hunter x Hunter ตอนที่ 291
Hunter x Hunter ตอนที่ 290
Hunter x Hunter ตอนที่ 289
Hunter x Hunter ตอนที่ 288
Hunter x Hunter ตอนที่ 287
Hunter x Hunter ตอนที่ 286
Hunter x Hunter ตอนที่ 285
Hunter x Hunter ตอนที่ 284
Hunter x Hunter ตอนที่ 283
Hunter x Hunter ตอนที่ 282
Hunter x Hunter ตอนที่ 281
Hunter x Hunter ตอนที่ 280
Hunter x Hunter ตอนที่ 279
Hunter x Hunter ตอนที่ 278
Hunter x Hunter ตอนที่ 277
Hunter x Hunter ตอนที่ 276
Hunter x Hunter ตอนที่ 275
Hunter x Hunter ตอนที่ 274
Hunter x Hunter ตอนที่ 273
Hunter x Hunter ตอนที่ 272
Hunter x Hunter ตอนที่ 271
Hunter x Hunter ตอนที่ 270
Hunter x Hunter ตอนที่ 269
Hunter x Hunter ตอนที่ 268
Hunter x Hunter ตอนที่ 267
Hunter x Hunter ตอนที่ 266
Hunter x Hunter ตอนที่ 265
Hunter x Hunter ตอนที่ 264
Hunter x Hunter ตอนที่ 263
Hunter x Hunter ตอนที่ 262
Hunter x Hunter ตอนที่ 261
Hunter x Hunter ตอนที่ 260
Hunter x Hunter ตอนที่ 259
Hunter x Hunter ตอนที่ 258
Hunter x Hunter ตอนที่ 257
Hunter x Hunter ตอนที่ 256
Hunter x Hunter ตอนที่ 255
Hunter x Hunter ตอนที่ 254
Hunter x Hunter ตอนที่ 253
Hunter x Hunter ตอนที่ 252
Hunter x Hunter ตอนที่ 251
Hunter x Hunter ตอนที่ 250
Hunter x Hunter ตอนที่ 249
Hunter x Hunter ตอนที่ 248
Hunter x Hunter ตอนที่ 247
Hunter x Hunter ตอนที่ 246
Hunter x Hunter ตอนที่ 245
Hunter x Hunter ตอนที่ 244
Hunter x Hunter ตอนที่ 243
Hunter x Hunter ตอนที่ 242
Hunter x Hunter ตอนที่ 241
Hunter x Hunter ตอนที่ 240
Hunter x Hunter ตอนที่ 239
Hunter x Hunter ตอนที่ 238
Hunter x Hunter ตอนที่ 237
Hunter x Hunter ตอนที่ 236
Hunter x Hunter ตอนที่ 235
Hunter x Hunter ตอนที่ 234
Hunter x Hunter ตอนที่ 233
Hunter x Hunter ตอนที่ 232
Hunter x Hunter ตอนที่ 231
Hunter x Hunter ตอนที่ 230
Hunter x Hunter ตอนที่ 229
Hunter x Hunter ตอนที่ 228
Hunter x Hunter ตอนที่ 227
Hunter x Hunter ตอนที่ 226
Hunter x Hunter ตอนที่ 225
Hunter x Hunter ตอนที่ 224
Hunter x Hunter ตอนที่ 223
Hunter x Hunter ตอนที่ 222
Hunter x Hunter ตอนที่ 221
Hunter x Hunter ตอนที่ 220
Hunter x Hunter ตอนที่ 219
Hunter x Hunter ตอนที่ 218
Hunter x Hunter ตอนที่ 217
Hunter x Hunter ตอนที่ 216
Hunter x Hunter ตอนที่ 215
Hunter x Hunter ตอนที่ 214
Hunter x Hunter ตอนที่ 213
Hunter x Hunter ตอนที่ 212
Hunter x Hunter ตอนที่ 211
Hunter x Hunter ตอนที่ 210
Hunter x Hunter ตอนที่ 209
Hunter x Hunter ตอนที่ 208
Hunter x Hunter ตอนที่ 207
Hunter x Hunter ตอนที่ 206
Hunter x Hunter ตอนที่ 205
Hunter x Hunter ตอนที่ 204
Hunter x Hunter ตอนที่ 203
Hunter x Hunter ตอนที่ 202
Hunter x Hunter ตอนที่ 201
Hunter x Hunter ตอนที่ 200
Hunter x Hunter ตอนที่ 199
Hunter x Hunter ตอนที่ 198
Hunter x Hunter ตอนที่ 197
Hunter x Hunter ตอนที่ 196
Hunter x Hunter ตอนที่ 195
Hunter x Hunter ตอนที่ 194
Hunter x Hunter ตอนที่ 193
Hunter x Hunter ตอนที่ 192
Hunter x Hunter ตอนที่ 191
Hunter x Hunter ตอนที่ 190
Hunter x Hunter ตอนที่ 189
Hunter x Hunter ตอนที่ 188
Hunter x Hunter ตอนที่ 187
Hunter x Hunter ตอนที่ 186
Hunter x Hunter ตอนที่ 185
Hunter x Hunter ตอนที่ 184
Hunter x Hunter ตอนที่ 183
Hunter x Hunter ตอนที่ 182
Hunter x Hunter ตอนที่ 181
Hunter x Hunter ตอนที่ 180
Hunter x Hunter ตอนที่ 179
Hunter x Hunter ตอนที่ 178
Hunter x Hunter ตอนที่ 177
Hunter x Hunter ตอนที่ 176
Hunter x Hunter ตอนที่ 175
Hunter x Hunter ตอนที่ 174
Hunter x Hunter ตอนที่ 173
Hunter x Hunter ตอนที่ 172
Hunter x Hunter ตอนที่ 171
Hunter x Hunter ตอนที่ 170
Hunter x Hunter ตอนที่ 169
Hunter x Hunter ตอนที่ 168
Hunter x Hunter ตอนที่ 167
Hunter x Hunter ตอนที่ 166
Hunter x Hunter ตอนที่ 165
Hunter x Hunter ตอนที่ 164
Hunter x Hunter ตอนที่ 163
Hunter x Hunter ตอนที่ 162
Hunter x Hunter ตอนที่ 161
Hunter x Hunter ตอนที่ 160
Hunter x Hunter ตอนที่ 159
Hunter x Hunter ตอนที่ 158
Hunter x Hunter ตอนที่ 157
Hunter x Hunter ตอนที่ 156
Hunter x Hunter ตอนที่ 155
Hunter x Hunter ตอนที่ 154
Hunter x Hunter ตอนที่ 153
Hunter x Hunter ตอนที่ 152
Hunter x Hunter ตอนที่ 151
Hunter x Hunter ตอนที่ 150
Hunter x Hunter ตอนที่ 149
Hunter x Hunter ตอนที่ 148
Hunter x Hunter ตอนที่ 147
Hunter x Hunter ตอนที่ 146
Hunter x Hunter ตอนที่ 145
Hunter x Hunter ตอนที่ 144
Hunter x Hunter ตอนที่ 143
Hunter x Hunter ตอนที่ 142
Hunter x Hunter ตอนที่ 141
Hunter x Hunter ตอนที่ 140
Hunter x Hunter ตอนที่ 139
Hunter x Hunter ตอนที่ 138
Hunter x Hunter ตอนที่ 137
Hunter x Hunter ตอนที่ 136
Hunter x Hunter ตอนที่ 135
Hunter x Hunter ตอนที่ 134
Hunter x Hunter ตอนที่ 133
Hunter x Hunter ตอนที่ 132
Hunter x Hunter ตอนที่ 131
Hunter x Hunter ตอนที่ 130
Hunter x Hunter ตอนที่ 129
Hunter x Hunter ตอนที่ 128
Hunter x Hunter ตอนที่ 127
Hunter x Hunter ตอนที่ 126
Hunter x Hunter ตอนที่ 125
Hunter x Hunter ตอนที่ 124
Hunter x Hunter ตอนที่ 123
Hunter x Hunter ตอนที่ 122
Hunter x Hunter ตอนที่ 121
Hunter x Hunter ตอนที่ 120
Hunter x Hunter ตอนที่ 119
Hunter x Hunter ตอนที่ 118
Hunter x Hunter ตอนที่ 117
Hunter x Hunter ตอนที่ 116
Hunter x Hunter ตอนที่ 115
Hunter x Hunter ตอนที่ 114
Hunter x Hunter ตอนที่ 113
Hunter x Hunter ตอนที่ 112
Hunter x Hunter ตอนที่ 111
Hunter x Hunter ตอนที่ 110
Hunter x Hunter ตอนที่ 109
Hunter x Hunter ตอนที่ 108
Hunter x Hunter ตอนที่ 107
Hunter x Hunter ตอนที่ 106
Hunter x Hunter ตอนที่ 105
Hunter x Hunter ตอนที่ 104
Hunter x Hunter ตอนที่ 103
Hunter x Hunter ตอนที่ 102
Hunter x Hunter ตอนที่ 100
Hunter x Hunter ตอนที่ 101
Hunter x Hunter ตอนที่ 99
Hunter x Hunter ตอนที่ 98
Hunter x Hunter ตอนที่ 97
Hunter x Hunter ตอนที่ 96
Hunter x Hunter ตอนที่ 95
Hunter x Hunter ตอนที่ 94
Hunter x Hunter ตอนที่ 93
Hunter x Hunter ตอนที่ 92
Hunter x Hunter ตอนที่ 91
Hunter x Hunter ตอนที่ 90
Hunter x Hunter ตอนที่ 89
Hunter x Hunter ตอนที่ 88
Hunter x Hunter ตอนที่ 87
Hunter x Hunter ตอนที่ 86
Hunter x Hunter ตอนที่ 85
Hunter x Hunter ตอนที่ 84
Hunter x Hunter ตอนที่ 83
Hunter x Hunter ตอนที่ 82
Hunter x Hunter ตอนที่ 81
Hunter x Hunter ตอนที่ 80
Hunter x Hunter ตอนที่ 79
Hunter x Hunter ตอนที่ 78
Hunter x Hunter ตอนที่ 77
Hunter x Hunter ตอนที่ 76
Hunter x Hunter ตอนที่ 75
Hunter x Hunter ตอนที่ 74
Hunter x Hunter ตอนที่ 73
Hunter x Hunter ตอนที่ 72
Hunter x Hunter ตอนที่ 71
Hunter x Hunter ตอนที่ 70
Hunter x Hunter ตอนที่ 69
Hunter x Hunter ตอนที่ 68
Hunter x Hunter ตอนที่ 67
Hunter x Hunter ตอนที่ 66
Hunter x Hunter ตอนที่ 65
Hunter x Hunter ตอนที่ 64
Hunter x Hunter ตอนที่ 63
Hunter x Hunter ตอนที่ 62
Hunter x Hunter ตอนที่ 61
Hunter x Hunter ตอนที่ 60
Hunter x Hunter ตอนที่ 59
Hunter x Hunter ตอนที่ 58
Hunter x Hunter ตอนที่ 57
Hunter x Hunter ตอนที่ 56
Hunter x Hunter ตอนที่ 55
Hunter x Hunter ตอนที่ 54
Hunter x Hunter ตอนที่ 53
Hunter x Hunter ตอนที่ 52
Hunter x Hunter ตอนที่ 51
Hunter x Hunter ตอนที่ 50
Hunter x Hunter ตอนที่ 49
Hunter x Hunter ตอนที่ 48
Hunter x Hunter ตอนที่ 47
Hunter x Hunter ตอนที่ 46
Hunter x Hunter ตอนที่ 45
Hunter x Hunter ตอนที่ 44
Hunter x Hunter ตอนที่ 43
Hunter x Hunter ตอนที่ 42
Hunter x Hunter ตอนที่ 41
Hunter x Hunter ตอนที่ 40
Hunter x Hunter ตอนที่ 39
Hunter x Hunter ตอนที่ 38
Hunter x Hunter ตอนที่ 37
Hunter x Hunter ตอนที่ 36
Hunter x Hunter ตอนที่ 35
Hunter x Hunter ตอนที่ 34
Hunter x Hunter ตอนที่ 33
Hunter x Hunter ตอนที่ 32
Hunter x Hunter ตอนที่ 31
Hunter x Hunter ตอนที่ 30
Hunter x Hunter ตอนที่ 29
Hunter x Hunter ตอนที่ 28
Hunter x Hunter ตอนที่ 27
Hunter x Hunter ตอนที่ 26
Hunter x Hunter ตอนที่ 25
Hunter x Hunter ตอนที่ 24
Hunter x Hunter ตอนที่ 23
Hunter x Hunter ตอนที่ 22
Hunter x Hunter ตอนที่ 21
Hunter x Hunter ตอนที่ 20
Hunter x Hunter ตอนที่ 19
Hunter x Hunter ตอนที่ 18
Hunter x Hunter ตอนที่ 17
Hunter x Hunter ตอนที่ 16
Hunter x Hunter ตอนที่ 15
Hunter x Hunter ตอนที่ 14
Hunter x Hunter ตอนที่ 13
Hunter x Hunter ตอนที่ 12
Hunter x Hunter ตอนที่ 11
Hunter x Hunter ตอนที่ 10
Hunter x Hunter ตอนที่ 9
Hunter x Hunter ตอนที่ 8
Hunter x Hunter ตอนที่ 7
Hunter x Hunter ตอนที่ 6
Hunter x Hunter ตอนที่ 5
Hunter x Hunter ตอนที่ 4
Hunter x Hunter ตอนที่ 3
Hunter x Hunter ตอนที่ 2
Hunter x Hunter ตอนที่ 1
mangauwu

เว็บอ่านมังงะแปลไทย สำหรับคนที่ชื่นชอบในการอ่านมังงะออนไลน์

มีทั้งมังงะที่กำลังเป็นที่นิยมอ่านกัน โดยทางเว็บของทางเรามีการอัพเดท มังงะใหม่ อยู่อย่างสม่ำเสมอทำให้ไม่พลาดในการอ่านมังงะตอนใหม่ ที่คุณชื่นชอบอย่างแน่นอน

สามารถอ่านได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และอื่นๆอีกมากมาย

สามารถอ่าน มังงะแปลไทย มังงะจีน มังงะญี่ปุ่น มังงะเกาหลี และอื่นๆ

ตอบโจทย์คนที่ชอบอ่านมังงะรุ่นใหม่ทุกๆท่าน สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา

โดยเรามี มังงะที่เป็นที่นิยม ไม่ว่าจะเป็น มังงะมหาเวทย์ผนึกมาร Solo Leveling, Mercenary Enrollment, Magic Emperor, Solo Max-Level Newbie, The World’s Best Engineer, Limit Breaker และอื่นๆอีกมากมายให้เลือกอ่านกัน