Lookism

เรื่องย่อ Lookism – ปาร์คฮยองซอก ที่มีน้ำหนักเกินและไม่สวย ถูกรังแกและทารุณกรรมทุกวัน แต่ปาฏิหาริย์กำลังจะเกิดขึ้น ปาร์คฮยองซอก เด็กหนุ่มอ้วนเตี้ย ถูกบุลลี่รังแกเป็นประจำ วันหนึ่งเขาได้รับพรวิเศษ ทำให้เมื่อหลับแล้วเขาจะตื่นขึ้นมาในอีกร่างหนุ่มหล่อสมบูรณ์แบบ แต่ถ้าหลับแล้วตื่นอีกครั้งจะกลับร่างเดิม ทำให้เขาใช้ชีวิตกลางวันในรูปแบบหนุ่มหล่อและใช้ร่างเดิมทำงานพาร์ทไทม์ในตอนกลางคืน ใช้ชีวิตในสองรูปแบบที่แตกต่างกันคนละขั้ว กับสังคมที่ต่างกันไป

Rating:

8.70

ประเภท:

Manhwa

หมวดหมู่(7):

ตอนทั้งหมด(496)

Lookism ตอนที่ 496
Lookism ตอนที่ 495
Lookism ตอนที่ 494
Lookism ตอนที่ 493
Lookism ตอนที่ 492
Lookism ตอนที่ 491
Lookism ตอนที่ 490
Lookism ตอนที่ 489
Lookism ตอนที่ 488
Lookism ตอนที่ 487
Lookism ตอนที่ 486
Lookism ตอนที่ 485
Lookism ตอนที่ 484
Lookism ตอนที่ 483
Lookism ตอนที่ 482
Lookism ตอนที่ 481
Lookism ตอนที่ 480
Lookism ตอนที่ 479
Lookism ตอนที่ 478
Lookism ตอนที่ 477
Lookism ตอนที่ 476
Lookism ตอนที่ 475
Lookism ตอนที่ 474
Lookism ตอนที่ 473
Lookism ตอนที่ 472
Lookism ตอนที่ 471
Lookism ตอนที่ 470
Lookism ตอนที่ 469
Lookism ตอนที่ 468
Lookism ตอนที่ 467
Lookism ตอนที่ 466
Lookism ตอนที่ 465
Lookism ตอนที่ 464
Lookism ตอนที่ 463
Lookism ตอนที่ 462
Lookism ตอนที่ 461
Lookism ตอนที่ 460
Lookism ตอนที่ 459
Lookism ตอนที่ 458
Lookism ตอนที่ 457
Lookism ตอนที่ 456
Lookism ตอนที่ 455
Lookism ตอนที่ 454
Lookism ตอนที่ 453
Lookism ตอนที่ 452
Lookism ตอนที่ 451
Lookism ตอนที่ 450
Lookism ตอนที่ 449
Lookism ตอนที่ 448
Lookism ตอนที่ 447
Lookism ตอนที่ 446
Lookism ตอนที่ 445
Lookism ตอนที่ 444
Lookism ตอนที่ 443
Lookism ตอนที่ 442
Lookism ตอนที่ 441
Lookism ตอนที่ 440
Lookism ตอนที่ 439
Lookism ตอนที่ 438
Lookism ตอนที่ 437
Lookism ตอนที่ 436
Lookism ตอนที่ 435
Lookism ตอนที่ 434
Lookism ตอนที่ 433
Lookism ตอนที่ 432
Lookism ตอนที่ 431
Lookism ตอนที่ 430
Lookism ตอนที่ 429
Lookism ตอนที่ 428
Lookism ตอนที่ 427
Lookism ตอนที่ 426
Lookism ตอนที่ 425
Lookism ตอนที่ 424
Lookism ตอนที่ 423
Lookism ตอนที่ 422
Lookism ตอนที่ 421
Lookism ตอนที่ 420
Lookism ตอนที่ 419
Lookism ตอนที่ 418
Lookism ตอนที่ 417
Lookism ตอนที่ 416
Lookism ตอนที่ 415
Lookism ตอนที่ 414
Lookism ตอนที่ 413
Lookism ตอนที่ 412
Lookism ตอนที่ 411
Lookism ตอนที่ 410
Lookism ตอนที่ 409
Lookism ตอนที่ 408
Lookism ตอนที่ 407
Lookism ตอนที่ 406
Lookism ตอนที่ 405
Lookism ตอนที่ 404
Lookism ตอนที่ 403
Lookism ตอนที่ 402
Lookism ตอนที่ 401
Lookism ตอนที่ 400
Lookism ตอนที่ 399
Lookism ตอนที่ 398
Lookism ตอนที่ 397
Lookism ตอนที่ 396
Lookism ตอนที่ 395
Lookism ตอนที่ 394
Lookism ตอนที่ 393
Lookism ตอนที่ 392
Lookism ตอนที่ 391
Lookism ตอนที่ 390
Lookism ตอนที่ 389
Lookism ตอนที่ 388
Lookism ตอนที่ 387
Lookism ตอนที่ 386
Lookism ตอนที่ 385
Lookism ตอนที่ 384
Lookism ตอนที่ 383
Lookism ตอนที่ 382
Lookism ตอนที่ 381
Lookism ตอนที่ 380
Lookism ตอนที่ 379
Lookism ตอนที่ 378
Lookism ตอนที่ 377
Lookism ตอนที่ 376
Lookism ตอนที่ 375
Lookism ตอนที่ 374
Lookism ตอนที่ 373
Lookism ตอนที่ 372
Lookism ตอนที่ 371
Lookism ตอนที่ 370
Lookism ตอนที่ 369
Lookism ตอนที่ 368
Lookism ตอนที่ 367
Lookism ตอนที่ 366
Lookism ตอนที่ 365
Lookism ตอนที่ 364
Lookism ตอนที่ 363
Lookism ตอนที่ 362
Lookism ตอนที่ 361
Lookism ตอนที่ 360
Lookism ตอนที่ 359
Lookism ตอนที่ 358
Lookism ตอนที่ 357
Lookism ตอนที่ 356
Lookism ตอนที่ 355
Lookism ตอนที่ 354
Lookism ตอนที่ 353
Lookism ตอนที่ 352
Lookism ตอนที่ 351
Lookism ตอนที่ 350
Lookism ตอนที่ 349
Lookism ตอนที่ 348
Lookism ตอนที่ 347
Lookism ตอนที่ 346
Lookism ตอนที่ 345
Lookism ตอนที่ 344
Lookism ตอนที่ 343
Lookism ตอนที่ 342
Lookism ตอนที่ 341
Lookism ตอนที่ 340
Lookism ตอนที่ 339
Lookism ตอนที่ 338
Lookism ตอนที่ 337
Lookism ตอนที่ 336
Lookism ตอนที่ 335
Lookism ตอนที่ 334
Lookism ตอนที่ 333
Lookism ตอนที่ 332
Lookism ตอนที่ 331
Lookism ตอนที่ 330
Lookism ตอนที่ 329
Lookism ตอนที่ 328
Lookism ตอนที่ 327
Lookism ตอนที่ 326
Lookism ตอนที่ 325
Lookism ตอนที่ 324
Lookism ตอนที่ 323
Lookism ตอนที่ 322
Lookism ตอนที่ 321
Lookism ตอนที่ 320
Lookism ตอนที่ 319
Lookism ตอนที่ 318
Lookism ตอนที่ 317
Lookism ตอนที่ 316
Lookism ตอนที่ 315
Lookism ตอนที่ 314
Lookism ตอนที่ 313
Lookism ตอนที่ 312
Lookism ตอนที่ 311
Lookism ตอนที่ 310
Lookism ตอนที่ 309
Lookism ตอนที่ 308
Lookism ตอนที่ 307
Lookism ตอนที่ 306
Lookism ตอนที่ 305
Lookism ตอนที่ 304
Lookism ตอนที่ 303
Lookism ตอนที่ 302
Lookism ตอนที่ 301
Lookism ตอนที่ 300
Lookism ตอนที่ 299
Lookism ตอนที่ 298
Lookism ตอนที่ 297
Lookism ตอนที่ 296
Lookism ตอนที่ 295
Lookism ตอนที่ 294
Lookism ตอนที่ 293
Lookism ตอนที่ 292
Lookism ตอนที่ 291
Lookism ตอนที่ 290
Lookism ตอนที่ 289
Lookism ตอนที่ 288
Lookism ตอนที่ 287
Lookism ตอนที่ 286
Lookism ตอนที่ 285
Lookism ตอนที่ 284
Lookism ตอนที่ 283
Lookism ตอนที่ 282
Lookism ตอนที่ 281
Lookism ตอนที่ 280
Lookism ตอนที่ 279
Lookism ตอนที่ 278
Lookism ตอนที่ 277
Lookism ตอนที่ 276
Lookism ตอนที่ 275
Lookism ตอนที่ 274
Lookism ตอนที่ 273
Lookism ตอนที่ 272
Lookism ตอนที่ 271
Lookism ตอนที่ 270
Lookism ตอนที่ 269
Lookism ตอนที่ 268
Lookism ตอนที่ 267
Lookism ตอนที่ 266
Lookism ตอนที่ 265
Lookism ตอนที่ 264
Lookism ตอนที่ 263
Lookism ตอนที่ 262
Lookism ตอนที่ 261
Lookism ตอนที่ 260
Lookism ตอนที่ 259
Lookism ตอนที่ 258
Lookism ตอนที่ 257
Lookism ตอนที่ 256
Lookism ตอนที่ 255
Lookism ตอนที่ 254
Lookism ตอนที่ 253
Lookism ตอนที่ 252
Lookism ตอนที่ 251
Lookism ตอนที่ 250
Lookism ตอนที่ 249
Lookism ตอนที่ 248
Lookism ตอนที่ 247
Lookism ตอนที่ 246
Lookism ตอนที่ 245
Lookism ตอนที่ 244
Lookism ตอนที่ 243
Lookism ตอนที่ 242
Lookism ตอนที่ 241
Lookism ตอนที่ 240
Lookism ตอนที่ 239
Lookism ตอนที่ 238
Lookism ตอนที่ 237
Lookism ตอนที่ 236
Lookism ตอนที่ 235
Lookism ตอนที่ 234
Lookism ตอนที่ 233
Lookism ตอนที่ 232
Lookism ตอนที่ 231
Lookism ตอนที่ 230
Lookism ตอนที่ 229
Lookism ตอนที่ 228
Lookism ตอนที่ 227
Lookism ตอนที่ 226
Lookism ตอนที่ 225
Lookism ตอนที่ 224
Lookism ตอนที่ 223
Lookism ตอนที่ 222
Lookism ตอนที่ 221
Lookism ตอนที่ 220
Lookism ตอนที่ 219
Lookism ตอนที่ 218
Lookism ตอนที่ 217
Lookism ตอนที่ 216
Lookism ตอนที่ 215
Lookism ตอนที่ 214
Lookism ตอนที่ 213
Lookism ตอนที่ 212
Lookism ตอนที่ 211
Lookism ตอนที่ 210
Lookism ตอนที่ 209
Lookism ตอนที่ 208
Lookism ตอนที่ 207
Lookism ตอนที่ 206
Lookism ตอนที่ 205
Lookism ตอนที่ 204
Lookism ตอนที่ 203
Lookism ตอนที่ 202
Lookism ตอนที่ 201
Lookism ตอนที่ 200
Lookism ตอนที่ 199
Lookism ตอนที่ 198
Lookism ตอนที่ 197
Lookism ตอนที่ 196
Lookism ตอนที่ 195
Lookism ตอนที่ 194
Lookism ตอนที่ 193
Lookism ตอนที่ 192
Lookism ตอนที่ 191
Lookism ตอนที่ 190
Lookism ตอนที่ 189
Lookism ตอนที่ 188
Lookism ตอนที่ 187
Lookism ตอนที่ 186
Lookism ตอนที่ 185
Lookism ตอนที่ 184
Lookism ตอนที่ 183
Lookism ตอนที่ 182
Lookism ตอนที่ 181
Lookism ตอนที่ 180
Lookism ตอนที่ 179
Lookism ตอนที่ 178
Lookism ตอนที่ 177
Lookism ตอนที่ 176
Lookism ตอนที่ 175
Lookism ตอนที่ 174
Lookism ตอนที่ 173
Lookism ตอนที่ 172
Lookism ตอนที่ 171
Lookism ตอนที่ 170
Lookism ตอนที่ 169
Lookism ตอนที่ 168
Lookism ตอนที่ 167
Lookism ตอนที่ 166
Lookism ตอนที่ 165
Lookism ตอนที่ 164
Lookism ตอนที่ 163
Lookism ตอนที่ 162
Lookism ตอนที่ 161
Lookism ตอนที่ 160
Lookism ตอนที่ 159
Lookism ตอนที่ 158
Lookism ตอนที่ 157
Lookism ตอนที่ 156
Lookism ตอนที่ 155
Lookism ตอนที่ 154
Lookism ตอนที่ 153
Lookism ตอนที่ 152
Lookism ตอนที่ 151
Lookism ตอนที่ 150
Lookism ตอนที่ 149
Lookism ตอนที่ 148
Lookism ตอนที่ 147
Lookism ตอนที่ 146
Lookism ตอนที่ 145
Lookism ตอนที่ 144
Lookism ตอนที่ 143
Lookism ตอนที่ 142
Lookism ตอนที่ 141
Lookism ตอนที่ 140
Lookism ตอนที่ 139
Lookism ตอนที่ 138
Lookism ตอนที่ 137
Lookism ตอนที่ 136
Lookism ตอนที่ 135
Lookism ตอนที่ 134
Lookism ตอนที่ 133
Lookism ตอนที่ 132
Lookism ตอนที่ 131
Lookism ตอนที่ 130
Lookism ตอนที่ 129
Lookism ตอนที่ 128
Lookism ตอนที่ 127
Lookism ตอนที่ 126
Lookism ตอนที่ 125
Lookism ตอนที่ 124
Lookism ตอนที่ 123
Lookism ตอนที่ 122
Lookism ตอนที่ 121
Lookism ตอนที่ 120
Lookism ตอนที่ 119
Lookism ตอนที่ 118
Lookism ตอนที่ 117
Lookism ตอนที่ 116
Lookism ตอนที่ 115
Lookism ตอนที่ 114
Lookism ตอนที่ 113
Lookism ตอนที่ 112
Lookism ตอนที่ 111
Lookism ตอนที่ 110
Lookism ตอนที่ 109
Lookism ตอนที่ 108
Lookism ตอนที่ 107
Lookism ตอนที่ 106
Lookism ตอนที่ 105
Lookism ตอนที่ 104
Lookism ตอนที่ 103
Lookism ตอนที่ 102
Lookism ตอนที่ 100
Lookism ตอนที่ 101
Lookism ตอนที่ 99
Lookism ตอนที่ 98
Lookism ตอนที่ 97
Lookism ตอนที่ 96
Lookism ตอนที่ 95
Lookism ตอนที่ 94
Lookism ตอนที่ 93
Lookism ตอนที่ 92
Lookism ตอนที่ 91
Lookism ตอนที่ 90
Lookism ตอนที่ 89
Lookism ตอนที่ 88
Lookism ตอนที่ 87
Lookism ตอนที่ 86
Lookism ตอนที่ 85
Lookism ตอนที่ 84
Lookism ตอนที่ 83
Lookism ตอนที่ 82
Lookism ตอนที่ 81
Lookism ตอนที่ 80
Lookism ตอนที่ 79
Lookism ตอนที่ 78
Lookism ตอนที่ 77
Lookism ตอนที่ 76
Lookism ตอนที่ 75
Lookism ตอนที่ 74
Lookism ตอนที่ 73
Lookism ตอนที่ 72
Lookism ตอนที่ 71
Lookism ตอนที่ 70
Lookism ตอนที่ 69
Lookism ตอนที่ 68
Lookism ตอนที่ 67
Lookism ตอนที่ 66
Lookism ตอนที่ 65
Lookism ตอนที่ 64
Lookism ตอนที่ 63
Lookism ตอนที่ 62
Lookism ตอนที่ 61
Lookism ตอนที่ 60
Lookism ตอนที่ 59
Lookism ตอนที่ 58
Lookism ตอนที่ 57
Lookism ตอนที่ 56
Lookism ตอนที่ 55
Lookism ตอนที่ 54
Lookism ตอนที่ 53
Lookism ตอนที่ 52
Lookism ตอนที่ 51
Lookism ตอนที่ 50
Lookism ตอนที่ 49
Lookism ตอนที่ 48
Lookism ตอนที่ 47
Lookism ตอนที่ 46
Lookism ตอนที่ 45
Lookism ตอนที่ 44
Lookism ตอนที่ 43
Lookism ตอนที่ 42
Lookism ตอนที่ 41
Lookism ตอนที่ 40
Lookism ตอนที่ 39
Lookism ตอนที่ 38
Lookism ตอนที่ 37
Lookism ตอนที่ 36
Lookism ตอนที่ 35
Lookism ตอนที่ 34
Lookism ตอนที่ 33
Lookism ตอนที่ 32
Lookism ตอนที่ 31
Lookism ตอนที่ 30
Lookism ตอนที่ 29
Lookism ตอนที่ 28
Lookism ตอนที่ 27
Lookism ตอนที่ 26
Lookism ตอนที่ 25
Lookism ตอนที่ 24
Lookism ตอนที่ 23
Lookism ตอนที่ 22
Lookism ตอนที่ 21
Lookism ตอนที่ 20
Lookism ตอนที่ 19
Lookism ตอนที่ 18
Lookism ตอนที่ 17
Lookism ตอนที่ 16
Lookism ตอนที่ 15
Lookism ตอนที่ 14
Lookism ตอนที่ 13
Lookism ตอนที่ 12
Lookism ตอนที่ 11
Lookism ตอนที่ 10
Lookism ตอนที่ 9
Lookism ตอนที่ 8
Lookism ตอนที่ 7
Lookism ตอนที่ 6
Lookism ตอนที่ 5
Lookism ตอนที่ 4
Lookism ตอนที่ 3
Lookism ตอนที่ 2
Lookism ตอนที่ 1
mangauwu

เว็บอ่านมังงะแปลไทย สำหรับคนที่ชื่นชอบในการอ่านมังงะออนไลน์

มีทั้งมังงะที่กำลังเป็นที่นิยมอ่านกัน โดยทางเว็บของทางเรามีการอัพเดท มังงะใหม่ อยู่อย่างสม่ำเสมอทำให้ไม่พลาดในการอ่านมังงะตอนใหม่ ที่คุณชื่นชอบอย่างแน่นอน

สามารถอ่านได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และอื่นๆอีกมากมาย

สามารถอ่าน มังงะแปลไทย มังงะจีน มังงะญี่ปุ่น มังงะเกาหลี และอื่นๆ

ตอบโจทย์คนที่ชอบอ่านมังงะรุ่นใหม่ทุกๆท่าน สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา

โดยเรามี มังงะที่เป็นที่นิยม ไม่ว่าจะเป็น มังงะมหาเวทย์ผนึกมาร Solo Leveling, Mercenary Enrollment, Magic Emperor, Solo Max-Level Newbie, The World’s Best Engineer, Limit Breaker และอื่นๆอีกมากมายให้เลือกอ่านกัน