Omniscient Reader

เรื่องย่อ Omniscient Reader อ่านชะตาวันสิ้นโลก “คิมดกจา” ชายวัยหนุ่มที่ทำงานออฟฟิศใช้ชีวิตเรียบง่าย และเป็นเพียงพนักงานกินเงินเดือนไปวันๆ เขาเป็นคนไม่ชอบการเข้าสังคมและไม่ค่อยมีเพื่อน มีเพียงสิ่งเดียวที่เขาชื่นชอบคือการอ่านนิยายเรื่อง “สามวิธีการเอาชีวิตรอดในโลกที่ล่มสลาย” เขาเป็นนักอ่านเพียงคนเดียวที่คอยติดตามอ่านนิยายเรื่องนี้มาเป็นเวลา10กว่าปี ตั้งแต่สมัยที่เขาเรียนอยู่มัธยมต้น จนกระทั่งเรียนจบมีงานทำ คิมดกจา ก็ยังคงติดตามอ่านนิยายเรื่องนี้จากนักเขียนนิยายที่อัปเดตตอนใหม่ๆอยู่เสมอแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อนักเขียนนิยายได้อัพเดทตอนสุดท้ายทั้งโลกก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเหตุการณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นเหมือนกับในนิยายที่เขาอ่าน ถึงแม้ คิมดกจา จะมีข้อมูลจากนิยายทำให้เขารู้เรื่องเหตุการณ์ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่เขาก็รู้แค่เพียงบางสิ่งบางอย่างเพราะสถานการณ์ไม่ได้เป็นไปตามนิยายทุกอย่างจากการเป็นตัวแปร เขาจึงต้องคิดให้รอบคอบและระหวังเป็นอย่างมากในการเอาชีวิตรอดในโลกที่กำลังล่มสลายนี้

Rating:

9.00

ประเภท:

Manhwa

หมวดหมู่(4):

ตอนทั้งหมด(208)

Omniscient Reader ตอนที่ 207
Omniscient Reader ตอนที่ 206
Omniscient Reader ตอนที่ 205
Omniscient Reader ตอนที่ 204
Omniscient Reader ตอนที่ 203
Omniscient Reader ตอนที่ 202
Omniscient Reader ตอนที่ 201
Omniscient Reader ตอนที่ 200
Omniscient Reader ตอนที่ 199
Omniscient Reader ตอนที่ 198
Omniscient Reader ตอนที่ 197
Omniscient Reader ตอนที่ 196
Omniscient Reader ตอนที่ 195
Omniscient Reader ตอนที่ 194
Omniscient Reader ตอนที่ 193
Omniscient Reader ตอนที่ 192
Omniscient Reader ตอนที่ 191
Omniscient Reader ตอนที่ 190
Omniscient Reader ตอนที่ 189
Omniscient Reader ตอนที่ 188
Omniscient Reader ตอนที่ 187
Omniscient Reader ตอนที่ 186
Omniscient Reader ตอนที่ 185
Omniscient Reader ตอนที่ 184
Omniscient Reader ตอนที่ 183
Omniscient Reader ตอนที่ 182
Omniscient Reader ตอนที่ 181
Omniscient Reader ตอนที่ 180
Omniscient Reader ตอนที่ 179
Omniscient Reader ตอนที่ 178
Omniscient Reader ตอนที่ 177
Omniscient Reader ตอนที่ 176
Omniscient Reader ตอนที่ 175
Omniscient Reader ตอนที่ 174
Omniscient Reader ตอนที่ 173
Omniscient Reader ตอนที่ 172
Omniscient Reader ตอนที่ 171
Omniscient Reader ตอนที่ 170
Omniscient Reader ตอนที่ 169
Omniscient Reader ตอนที่ 168
Omniscient Reader ตอนที่ 167
Omniscient Reader ตอนที่ 166
Omniscient Reader ตอนที่ 165
Omniscient Reader ตอนที่ 164
Omniscient Reader ตอนที่ 163
Omniscient Reader ตอนที่ 162
Omniscient Reader ตอนที่ 161
Omniscient Reader ตอนที่ 160
Omniscient Reader ตอนที่ 159
Omniscient Reader ตอนที่ 158
Omniscient Reader ตอนที่ 157
Omniscient Reader ตอนที่ 156
Omniscient Reader ตอนที่ 155
Omniscient Reader ตอนที่ 154
Omniscient Reader ตอนที่ 153
Omniscient Reader ตอนที่ 152
Omniscient Reader ตอนที่ 151
Omniscient Reader ตอนที่ 150
Omniscient Reader ตอนที่ 149
Omniscient Reader ตอนที่ 148
Omniscient Reader ตอนที่ 147
Omniscient Reader ตอนที่ 146
Omniscient Reader ตอนที่ 145
Omniscient Reader ตอนที่ 144
Omniscient Reader ตอนที่ 143
Omniscient Reader ตอนที่ 142
Omniscient Reader ตอนที่ 141
Omniscient Reader ตอนที่ 140
Omniscient Reader ตอนที่ 139
Omniscient Reader ตอนที่ 138
Omniscient Reader ตอนที่ 137
Omniscient Reader ตอนที่ 136
Omniscient Reader ตอนที่ 135
Omniscient Reader ตอนที่ 134
Omniscient Reader ตอนที่ 133
Omniscient Reader ตอนที่ 132
Omniscient Reader ตอนที่ 131
Omniscient Reader ตอนที่ 130
Omniscient Reader ตอนที่ 129
Omniscient Reader ตอนที่ 128
Omniscient Reader ตอนที่ 127
Omniscient Reader ตอนที่ 126
Omniscient Reader ตอนที่ 125
Omniscient Reader ตอนที่ 124
Omniscient Reader ตอนที่ 123
Omniscient Reader ตอนที่ 122
Omniscient Reader ตอนที่ 121
Omniscient Reader ตอนที่ 120
Omniscient Reader ตอนที่ 119
Omniscient Reader ตอนที่ 118
Omniscient Reader ตอนที่ 117
Omniscient Reader ตอนที่ 116
Omniscient Reader ตอนที่ 115
Omniscient Reader ตอนที่ 114
Omniscient Reader ตอนที่ 113
Omniscient Reader ตอนที่ 112
Omniscient Reader ตอนที่ 111
Omniscient Reader ตอนที่ 110
Omniscient Reader ตอนที่ 109
Omniscient Reader ตอนที่ 108
Omniscient Reader ตอนที่ 107
Omniscient Reader ตอนที่ 106
Omniscient Reader ตอนที่ 105
Omniscient Reader ตอนที่ 104
Omniscient Reader ตอนที่ 103
Omniscient Reader ตอนที่ 102
Omniscient Reader ตอนที่ 101
Omniscient Reader ตอนที่ 99
Omniscient Reader ตอนที่ 100
Omniscient Reader ตอนที่ 98
Omniscient Reader ตอนที่ 97
Omniscient Reader ตอนที่ 96
Omniscient Reader ตอนที่ 95
Omniscient Reader ตอนที่ 94
Omniscient Reader ตอนที่ 93
Omniscient Reader ตอนที่ 92
Omniscient Reader ตอนที่ 91
Omniscient Reader ตอนที่ 90
Omniscient Reader ตอนที่ 89
Omniscient Reader ตอนที่ 88
Omniscient Reader ตอนที่ 87
Omniscient Reader ตอนที่ 86
Omniscient Reader ตอนที่ 85
Omniscient Reader ตอนที่ 84
Omniscient Reader ตอนที่ 83
Omniscient Reader ตอนที่ 82
Omniscient Reader ตอนที่ 81
Omniscient Reader ตอนที่ 80
Omniscient Reader ตอนที่ 79
Omniscient Reader ตอนที่ 78
Omniscient Reader ตอนที่ 77
Omniscient Reader ตอนที่ 76
Omniscient Reader ตอนที่ 75
Omniscient Reader ตอนที่ 74
Omniscient Reader ตอนที่ 73
Omniscient Reader ตอนที่ 72
Omniscient Reader ตอนที่ 71
Omniscient Reader ตอนที่ 70
Omniscient Reader ตอนที่ 69
Omniscient Reader ตอนที่ 68
Omniscient Reader ตอนที่ 67
Omniscient Reader ตอนที่ 66
Omniscient Reader ตอนที่ 65
Omniscient Reader ตอนที่ 64
Omniscient Reader ตอนที่ 63
Omniscient Reader ตอนที่ 62
Omniscient Reader ตอนที่ 61
Omniscient Reader ตอนที่ 60
Omniscient Reader ตอนที่ 59
Omniscient Reader ตอนที่ 58
Omniscient Reader ตอนที่ 57
Omniscient Reader ตอนที่ 56
Omniscient Reader ตอนที่ 55
Omniscient Reader ตอนที่ 54
Omniscient Reader ตอนที่ 53
Omniscient Reader ตอนที่ 52
Omniscient Reader ตอนที่ 51
Omniscient Reader ตอนที่ 50
Omniscient Reader ตอนที่ 49
Omniscient Reader ตอนที่ 48
Omniscient Reader ตอนที่ 47
Omniscient Reader ตอนที่ 46
Omniscient Reader ตอนที่ 45
Omniscient Reader ตอนที่ 44
Omniscient Reader ตอนที่ 43
Omniscient Reader ตอนที่ 42
Omniscient Reader ตอนที่ 41
Omniscient Reader ตอนที่ 40
Omniscient Reader ตอนที่ 39
Omniscient Reader ตอนที่ 38
Omniscient Reader ตอนที่ 37
Omniscient Reader ตอนที่ 36
Omniscient Reader ตอนที่ 35
Omniscient Reader ตอนที่ 34
Omniscient Reader ตอนที่ 33
Omniscient Reader ตอนที่ 32
Omniscient Reader ตอนที่ 31
Omniscient Reader ตอนที่ 30
Omniscient Reader ตอนที่ 29
Omniscient Reader ตอนที่ 28
Omniscient Reader ตอนที่ 27
Omniscient Reader ตอนที่ 26
Omniscient Reader ตอนที่ 25
Omniscient Reader ตอนที่ 24
Omniscient Reader ตอนที่ 23
Omniscient Reader ตอนที่ 22
Omniscient Reader ตอนที่ 21
Omniscient Reader ตอนที่ 20
Omniscient Reader ตอนที่ 19
Omniscient Reader ตอนที่ 18
Omniscient Reader ตอนที่ 17
Omniscient Reader ตอนที่ 16
Omniscient Reader ตอนที่ 15
Omniscient Reader ตอนที่ 14
Omniscient Reader ตอนที่ 13
Omniscient Reader ตอนที่ 12
Omniscient Reader ตอนที่ 11
Omniscient Reader ตอนที่ 10
Omniscient Reader ตอนที่ 9
Omniscient Reader ตอนที่ 8
Omniscient Reader ตอนที่ 7
Omniscient Reader ตอนที่ 6
Omniscient Reader ตอนที่ 5
Omniscient Reader ตอนที่ 4
Omniscient Reader ตอนที่ 3
Omniscient Reader ตอนที่ 2
Omniscient Reader ตอนที่ 1
Omniscient Reader ตอนที่ 0
mangauwu

เว็บอ่านมังงะแปลไทย สำหรับคนที่ชื่นชอบในการอ่านมังงะออนไลน์

มีทั้งมังงะที่กำลังเป็นที่นิยมอ่านกัน โดยทางเว็บของทางเรามีการอัพเดท มังงะใหม่ อยู่อย่างสม่ำเสมอทำให้ไม่พลาดในการอ่านมังงะตอนใหม่ ที่คุณชื่นชอบอย่างแน่นอน

สามารถอ่านได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และอื่นๆอีกมากมาย

สามารถอ่าน มังงะแปลไทย มังงะจีน มังงะญี่ปุ่น มังงะเกาหลี และอื่นๆ

ตอบโจทย์คนที่ชอบอ่านมังงะรุ่นใหม่ทุกๆท่าน สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา

โดยเรามี มังงะที่เป็นที่นิยม ไม่ว่าจะเป็น มังงะมหาเวทย์ผนึกมาร Solo Leveling, Mercenary Enrollment, Magic Emperor, Solo Max-Level Newbie, The World’s Best Engineer, Limit Breaker และอื่นๆอีกมากมายให้เลือกอ่านกัน