ภาพปกของเรื่อง Worn and Torn Newbie

Worn and Torn Newbie ตอนที่ 1-191

เรื่องย่อ Worn and Torn Newbie

Worn and Torn Newbie หลังจากเรียนรู้ 15 ปีที่น่าสังเวชในชีวิตของเขาในฐานะเกมเมอร์ที่ล้มเหลวเป็นฝันร้ายที่ยาวนาน อีออจินก็ดีใจที่ได้เป็นมือใหม่อีกครั้ง ออจินสัญญาว่าจะไม่ทำผิดพลาดซ้ำซาก ออจินเริ่มต้นใหม่ในฐานะฮ็อตช็อต ผู้จับเวลาเก่า เขาพิชิตสัตว์ประหลาด รับอุปกรณ์แสนหวาน และทำแป้งให้เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับชีวิต เป็นที่รักของแฟน ๆ และเกลียดชังจากศัตรูทั้งเก่าและใหม่ Eojin จะทำลายเกมและชัยชนะหรือเกมจะทำลายเขาอีกครั้ง?

Rating:

8.50

ประเภท:

Manhwa

หมวดหมู่(5):

ตอนทั้งหมด(190)

Worn and Torn Newbie ตอนที่ 189
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 188
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 187
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 186
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 185
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 184
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 183
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 182
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 181
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 180
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 179
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 178
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 177
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 176
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 175
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 174
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 173
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 172
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 171
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 170
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 169
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 168
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 167
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 166
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 165
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 164
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 163
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 162
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 161
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 160
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 159
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 158
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 157
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 156
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 155
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 154
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 153
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 152
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 151
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 150
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 149
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 148
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 147
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 146
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 145
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 144
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 143
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 142
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 141
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 140
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 139
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 138
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 137
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 136
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 135
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 134
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 133
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 132
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 131
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 130
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 129
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 128
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 127
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 126
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 125
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 124
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 123
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 122
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 121
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 120
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 119
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 118
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 117
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 116
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 115
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 114
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 113
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 112
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 111
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 110
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 109
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 108
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 107
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 106
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 105
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 104
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 103
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 102
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 101
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 100
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 98
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 99
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 97
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 96
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 95
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 94
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 93
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 92
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 91
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 90
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 89
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 88
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 87
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 86
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 85
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 84
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 83
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 82
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 81
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 80
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 79
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 78
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 77
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 76
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 75
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 74
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 73
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 72
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 71
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 70
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 69
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 68
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 67
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 66
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 65
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 64
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 63
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 62
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 61
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 60
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 59
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 58
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 57
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 56
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 55
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 54
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 53
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 52
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 51
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 50
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 49
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 48
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 47
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 46
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 45
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 44
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 43
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 42
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 41
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 40
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 39
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 38
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 37
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 36
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 35
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 34
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 33
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 32
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 31
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 30
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 29
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 28
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 27
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 26
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 25
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 24
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 23
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 22
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 21
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 20
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 19
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 18
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 17
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 16
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 15
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 14
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 13
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 12
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 11
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 10
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 9
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 8
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 7
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 6
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 5
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 4
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 3
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 2
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 1
Worn and Torn Newbie ตอนที่ 0
mangauwu เว็บอ่านมังงะแปลไทย สำหรับคนที่ชื่นชอบในการอ่านมังงะออนไลน์

มีทั้งมังงะที่กำลังเป็นที่นิยมอ่านกัน โดยทางเว็บของทางเรามีการอัพเดท มังงะใหม่ อยู่อย่างสม่ำเสมอทำให้ไม่พลาดในการอ่านมังงะตอนใหม่ ที่คุณชื่นชอบอย่างแน่นอน

สามารถอ่านได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และอื่นๆอีกมากมาย

สามารถอ่าน มังงะแปลไทย มังงะจีน มังงะญี่ปุ่น มังงะเกาหลี และอื่นๆ

ตอบโจทย์คนที่ชอบอ่านมังงะรุ่นใหม่ทุกๆท่าน สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา

โดยเรามี มังงะที่เป็นที่นิยม ไม่ว่าจะเป็น มังงะมหาเวทย์ผนึกมาร Solo Leveling, Mercenary Enrollment, Magic Emperor, Solo Max-Level Newbie, The World’s Best Engineer, Limit Breaker และอื่นๆอีกมากมายให้เลือกอ่านกัน