ภาพปกของเรื่อง The Tutorial Tower of the Advanced Player

The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 1-196

เรื่องย่อ The Tutorial Tower of the Advanced Player

The Tutorial Tower of the Advanced Player – หลังจากติดอยู่ในหอคอยที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดที่สร้างใหม่มาเป็นเวลา 12 ปี ฮยอนุ คิมก็มีพลังมากกว่ามนุษย์หรือสัตว์ประหลาดใดๆ บนโลก ตอนนี้เขาเป็นอิสระแล้ว เขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะค้นหาว่าใครอยู่เบื้องหลังการถูกคุมขังของเขา แม้ว่านั่นจะหมายความว่าเขาต้องฆ่าฝูงมอนสเตอร์ – และกอบกู้โลกโดยไม่ได้ตั้งใจ – ระหว่างทาง

Rating:

8.40

ประเภท:

Manhwa

หมวดหมู่(4):

ตอนทั้งหมด(195)

The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 195
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 194
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 193
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 192
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 191
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 190
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 189
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 188
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 187
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 186
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 185
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 184
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 183
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 182
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 181
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 180
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 179
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 178
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 177
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 176
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 175
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 174
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 173
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 172
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 171
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 170
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 169
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ 168
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 167
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 166
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 165
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 164
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 163
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 162
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 161
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 160
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 159
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 158
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 157
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 156
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 155
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 154
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 153
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 152
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 151
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 150
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 149
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 148
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 147
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 146
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 145
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 144
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 143
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 142
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 141
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 140
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 139
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 138
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 137
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 136
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 135
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 134
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 133
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 132
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 131
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 130
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 129
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 128
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 127
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 126
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 125
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 124
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 123
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 122
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 121
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 120
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 119
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 118
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 117
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 116
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 115
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 114
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 113
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 112
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 111
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 110
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 109
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 108
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 107
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 106
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 105
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 104
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 103
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 102
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 100
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 101
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 99
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 98
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 97
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 96
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 95
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 94
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 93
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 92
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 91
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 90
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 89
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 88
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 87
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 86
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 85
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 84
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 83
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 82
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 81
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 80
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 79
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 78
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 77
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 76
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 75
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 74
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 73
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 72
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 71
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 70
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 69
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 68
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 67
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 66
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 65
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 64
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 63
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 62
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 61
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 60
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 59
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 58
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 57
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 56
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 55
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 54
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 53
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 52
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 51
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 50
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 49
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 48
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 47
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 46
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 45
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 44
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 43
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 42
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 41
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 40
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 39
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 38
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 37
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 36
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 35
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 34
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 33
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 32
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 31
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 30
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 29
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 28
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 27
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 26
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 25
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 24
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 23
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 22
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 21
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 20
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 19
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 18
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 17
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 16
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 15
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 14
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 13
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 12
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 11
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 10
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 9
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 8
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 7
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 6
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 5
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 4
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 3
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 2
The Tutorial Tower of the Advanced Player ตอนที่ ตอนที่ 1
mangauwu เว็บอ่านมังงะแปลไทย สำหรับคนที่ชื่นชอบในการอ่านมังงะออนไลน์

มีทั้งมังงะที่กำลังเป็นที่นิยมอ่านกัน โดยทางเว็บของทางเรามีการอัพเดท มังงะใหม่ อยู่อย่างสม่ำเสมอทำให้ไม่พลาดในการอ่านมังงะตอนใหม่ ที่คุณชื่นชอบอย่างแน่นอน

สามารถอ่านได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และอื่นๆอีกมากมาย

สามารถอ่าน มังงะแปลไทย มังงะจีน มังงะญี่ปุ่น มังงะเกาหลี และอื่นๆ

ตอบโจทย์คนที่ชอบอ่านมังงะรุ่นใหม่ทุกๆท่าน สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา

โดยเรามี มังงะที่เป็นที่นิยม ไม่ว่าจะเป็น มังงะมหาเวทย์ผนึกมาร Solo Leveling, Mercenary Enrollment, Magic Emperor, Solo Max-Level Newbie, The World’s Best Engineer, Limit Breaker และอื่นๆอีกมากมายให้เลือกอ่านกัน