The Novels Extra (Remake)

เรื่องย่อ The Novels Extra (Remake) เมื่อตื่นขึ้นมา คิมฮาจินพบว่าตัวเองอยู่ในโลกที่คุ้นเคยแต่เป็นร่างกายที่ไม่คุ้นเคย โลกที่เขาสร้างขึ้นเองและเรื่องราวที่เขาเขียนแต่ยังไม่จบ เขากลายเป็นตัวละครพิเศษในนวนิยายของเขา เป็นตัวเติมที่ไม่มีความสำคัญต่อเรื่องราว เงื่อนงำเดียวที่จะหลบหนีคืออยู่ใกล้เนื้อเรื่องหลัก อย่างไรก็ตาม ในไม่ช้าเขาก็พบว่าโลกนี้ไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาสร้างขึ้น

Rating:

8.80

ประเภท:

Manhwa

หมวดหมู่(3):

ตอนทั้งหมด(94)

The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 94
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 93
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 92
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 91
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 90
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 89
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 88
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 87
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 86
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 85
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 84
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 83
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 82
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 81
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 80
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 79
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 78
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 77
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 76
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 75
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 74
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 73
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 72
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 71
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 70
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 69
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 68
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 67
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 66
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 65
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 64
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 63
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 62
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 61
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 60
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 59
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 58
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 57
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 56
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 55
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 54
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 53
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 52
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 51
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 50
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 49
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 48
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 47
The Novels Extra (Remake) ตอนที่ 46
The Novels Extra ตอนที่ 45
The Novels Extra ตอนที่ 44
The Novels Extra ตอนที่ 43
The Novels Extra ตอนที่ 42
The Novels Extra ตอนที่ 41
The Novels Extra ตอนที่ 40
The Novels Extra ตอนที่ 39
The Novels Extra ตอนที่ 38
The Novels Extra ตอนที่ 37
The Novels Extra ตอนที่ 36
The Novels Extra ตอนที่ 35
The Novels Extra ตอนที่ 34
The Novels Extra ตอนที่ 33
The Novels Extra ตอนที่ 32
The Novels Extra ตอนที่ 31
The Novels Extra ตอนที่ 30
The Novels Extra ตอนที่ 29
The Novels Extra ตอนที่ 28
The Novels Extra ตอนที่ 27
The Novels Extra ตอนที่ 26
The Novels Extra ตอนที่ 25
The Novels Extra ตอนที่ 24
The Novels Extra ตอนที่ 23
The Novels Extra ตอนที่ 22
The Novels Extra ตอนที่ 21
The Novels Extra ตอนที่ 20
The Novels Extra ตอนที่ 19
The Novels Extra ตอนที่ 18
The Novels Extra ตอนที่ 17
The Novels Extra ตอนที่ 16
The Novels Extra ตอนที่ 15
The Novels Extra ตอนที่ 14
The Novels Extra ตอนที่ 13
The Novels Extra ตอนที่ 12
The Novels Extra ตอนที่ 11
The Novels Extra ตอนที่ 10
The Novels Extra ตอนที่ 9
The Novels Extra ตอนที่ 8
The Novels Extra ตอนที่ 7
The Novels Extra ตอนที่ 6
The Novels Extra ตอนที่ 5
The Novels Extra ตอนที่ 4
The Novels Extra ตอนที่ 3
The Novels Extra ตอนที่ 2
The Novels Extra ตอนที่ 1
มังหงะ(漫画) เป็นคำภาษาญี่ปุ่นสำหรับเรียกการ์ตูนช่อง สำหรับภายนอกประเทศญี่ปุ่น คำนี้ถูกใช้เรียกการ์ตูนช่องที่มาจากญี่ปุ่น มังงะพัฒนามาจากอุคิโยเอะและจิตรกรรมตะวันตก และเริ่มคงรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
©️ cmx.tw