ภาพปกของเรื่อง The Great Mage Returns After 4000 Years

The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 1-195

เรื่องย่อ The Great Mage Returns After 4000 Years

The Great Mage Returns After 4000 Years มหาจอมเวทย์ผู้กลับมาอีกครั้งหลัง 4000 ปี นักเรียนที่อ่อนแอที่สุดของสถาบันเวสต์โร้ด ความอับอายของตระกูลเบลค ได้มีวิญญาณดวงใหม่เข้าสู่ร่างของเฟรย์เบลคผู้ซึ่งไม่สามารถเอาชนะชีวิตที่น่าสังเวชของเขาได้ และเลือกที่จะหนีปัญหาด้วยความตาย “ร่างนี้มันอะไรกัน?

Rating:

9.00

ประเภท:

Manhwa

หมวดหมู่(4):

ตอนทั้งหมด(194)

The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 189
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 188
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 187
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 186
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 185
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 184
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 183
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 182
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 181
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 180
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 179
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 178
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 177
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 176
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 175
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 174
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 173
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 172
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 171
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 170
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 169
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 168
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 167
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 166
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 165
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 164
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 163
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 162
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 161
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 160
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 159
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 158
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 157
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 156
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 155
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 154
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 153
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 152
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 151
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 150
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 149
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 148
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 147
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 146
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 145
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 144
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 143
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 142
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 141
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 140
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 139
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 138
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 137
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 136
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 135
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 134
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 133
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 132
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 131
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 130
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 129
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 128
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 127
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 126
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 125
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 124
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 123
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 122
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 121
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 120
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 119
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 118
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 117
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 116
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 115
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 114
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 113
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 112
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 111
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 110
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 109
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 108
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 107
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 106
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 105
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 104
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 103
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 102
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 100
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 101
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 99
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 98
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 97
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 96
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 95
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 94
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 93
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 92
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 91
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 90
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 89
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 88
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 87
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 86
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 85
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 84
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 83
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 82
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 81
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 80
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 79
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 78
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 77
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 76
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 75
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 74
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 73
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 72
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 71
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 70
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 70
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 69
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 69
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 68
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 68
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 67
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 67
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 66
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 66
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 65
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 64
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 63
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 62
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 61
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 60
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 59
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 58
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 57
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 56
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 55
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 54
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 53
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 52
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 51
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 50
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 49
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 48
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 47
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 46
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 45
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 44
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 43
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 42
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 41
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 40
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 39
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 38
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 37
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 36
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 35
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 34
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 33
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 32
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 31
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 30
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 29
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 28
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 27
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 26
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 25
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 24
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 23
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 22
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 21
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 20
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 19
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 18
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 17
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 16
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 15
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 14
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 13
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 12
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 11
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 10
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 9
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 8
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 7
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 6
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 5
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 4
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 3
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 2
The Great Mage Returns After 4000 Years ตอนที่ 1
mangauwu เว็บอ่านมังงะแปลไทย สำหรับคนที่ชื่นชอบในการอ่านมังงะออนไลน์

มีทั้งมังงะที่กำลังเป็นที่นิยมอ่านกัน โดยทางเว็บของทางเรามีการอัพเดท มังงะใหม่ อยู่อย่างสม่ำเสมอทำให้ไม่พลาดในการอ่านมังงะตอนใหม่ ที่คุณชื่นชอบอย่างแน่นอน

สามารถอ่านได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และอื่นๆอีกมากมาย

สามารถอ่าน มังงะแปลไทย มังงะจีน มังงะญี่ปุ่น มังงะเกาหลี และอื่นๆ

ตอบโจทย์คนที่ชอบอ่านมังงะรุ่นใหม่ทุกๆท่าน สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา

โดยเรามี มังงะที่เป็นที่นิยม ไม่ว่าจะเป็น มังงะมหาเวทย์ผนึกมาร Solo Leveling, Mercenary Enrollment, Magic Emperor, Solo Max-Level Newbie, The World’s Best Engineer, Limit Breaker และอื่นๆอีกมากมายให้เลือกอ่านกัน