Return of the Mount Hua Sect

เรื่องย่อ Return of the Mount Hua Sect หวนคืนสู่ฮวาซาน สงครามกับเทพมารสิ้นสุดแล้ว และความตายที่ไม่อาจเลี่ยงได้กำลังคืบคลานมาหาข้าเช่นกัน ข้าผู้เป็นศิษย์รุ่น 13 แห่งฮวาซานได้ปลิดชีพเทพมารที่สั่นคลอนทั่วพิภพลงได้ในที่สุด และสิ้นสุดอายุขัยบนจุดสูงสุดของยอดเขา …แต่พอข้าลืมตาขึ้นอีกที กลับกลายเป็นยาจกไร้กำลัง นี่ข้ากลับมาเกิดใหม่เป็นขอทานหรือนี่?!

Rating:

10.00

ประเภท:

Manhwa

หมวดหมู่(6):

ตอนทั้งหมด(109)

Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 107
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 106
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 105
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 104
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 103
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 102
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 101
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 100
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 99
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 98
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 97
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 96
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 95
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 94
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 93
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 92
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 91
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 90
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 89
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 88
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 87
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 86
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 85
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 84
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 83
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 82
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 81
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 80
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 79
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 78
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 77
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 76
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 75
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 74
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 73
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 72.6
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 72.5
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 72
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 71
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 70
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 69
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 68
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 67
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 66
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 65
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 64
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 63
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 62
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 61
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 60
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 59
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 58
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 57
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 56
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 55
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 54
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 53
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 52
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 51
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 50
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 49
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 48
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 47
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 46
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 45
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 44
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 43
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 42
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 41
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 40
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 39
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 38
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 37
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 36
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 35
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 34
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 33
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 32
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 31
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 30
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 29
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 28
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 27
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 26
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 25
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 24
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 23
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 22
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 21
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 20
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 19
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 18
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 17
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 16
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 15
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 14
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 13
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 12
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 11
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 10
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 9
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 8
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 7
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 6
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 5
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 4
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 3
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 2
Return of the Mount Hua Sect ตอนที่ 1
มังหงะ(漫画) เป็นคำภาษาญี่ปุ่นสำหรับเรียกการ์ตูนช่อง สำหรับภายนอกประเทศญี่ปุ่น คำนี้ถูกใช้เรียกการ์ตูนช่องที่มาจากญี่ปุ่น มังงะพัฒนามาจากอุคิโยเอะและจิตรกรรมตะวันตก และเริ่มคงรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
©️ cmx.tw