Peerless Dad

เรื่องย่อ Peerless Dad – Gajang Noh เป็นคนที่เข้มแข็ง อุทิศตน และถ่อมตน ด้วยความเคารพในศิลปะการต่อสู้เป็นอย่างมาก หลังจากการตายของภรรยาที่น่ารักของเขา คนหากล้ามคนนี้ต้องการงานง่ายๆ ที่ทำให้เขาสามารถเป็นพ่อที่ดีของลูกๆ ทั้งสามของเขาได้ เขามีความสุขแม้จะทำหน้าที่ยามและป้องกันนักสู้มือสมัครเล่น ถ้ามันหมายความว่าเขาสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยทุกคืน แต่เมื่อลัทธิที่น่าขนลุกเริ่มขโมยเด็กจากเมือง Gajang ต้องก้าวขึ้นสู่ความท้าทายและค้นพบศักยภาพนักรบที่แท้จริงของเขา

Rating:

8.80

ประเภท:

Manhwa

หมวดหมู่(8):

ตอนทั้งหมด(282)

Peerless Dad ตอนที่ 283
Peerless Dad ตอนที่ 282
Peerless Dad ตอนที่ 281
Peerless Dad ตอนที่ 280
Peerless Dad ตอนที่ 279
Peerless Dad ตอนที่ 278
Peerless Dad ตอนที่ 277
Peerless Dad ตอนที่ 276
Peerless Dad ตอนที่ 275
Peerless Dad ตอนที่ 274
Peerless Dad ตอนที่ 273
Peerless Dad ตอนที่ 272
Peerless Dad ตอนที่ 270
Peerless Dad ตอนที่ 269
Peerless Dad ตอนที่ 268
Peerless Dad ตอนที่ 267
Peerless Dad ตอนที่ 266
Peerless Dad ตอนที่ 265
Peerless Dad ตอนที่ 264
Peerless Dad ตอนที่ 263
Peerless Dad ตอนที่ 262
Peerless Dad ตอนที่ 261
Peerless Dad ตอนที่ 260
Peerless Dad ตอนที่ 259
Peerless Dad ตอนที่ 258
Peerless Dad ตอนที่ 257
Peerless Dad ตอนที่ 256
Peerless Dad ตอนที่ 255
Peerless Dad ตอนที่ 254
Peerless Dad ตอนที่ 253
Peerless Dad ตอนที่ 252
Peerless Dad ตอนที่ 251
Peerless Dad ตอนที่ 250
Peerless Dad ตอนที่ 249
Peerless Dad ตอนที่ 248
Peerless Dad ตอนที่ 247
Peerless Dad ตอนที่ 246
Peerless Dad ตอนที่ 245
Peerless Dad ตอนที่ 244
Peerless Dad ตอนที่ 243
Peerless Dad ตอนที่ 242
Peerless Dad ตอนที่ 241
Peerless Dad ตอนที่ 240
Peerless Dad ตอนที่ 239
Peerless Dad ตอนที่ 238
Peerless Dad ตอนที่ 237
Peerless Dad ตอนที่ 236
Peerless Dad ตอนที่ 235
Peerless Dad ตอนที่ 234
Peerless Dad ตอนที่ 233
Peerless Dad ตอนที่ 232
Peerless Dad ตอนที่ 231
Peerless Dad ตอนที่ 230
Peerless Dad ตอนที่ 229
Peerless Dad ตอนที่ 228
Peerless Dad ตอนที่ 227
Peerless Dad ตอนที่ 226
Peerless Dad ตอนที่ 225
Peerless Dad ตอนที่ 224
Peerless Dad ตอนที่ 223
Peerless Dad ตอนที่ 222
Peerless Dad ตอนที่ 221
Peerless Dad ตอนที่ 220
Peerless Dad ตอนที่ 219
Peerless Dad ตอนที่ 218
Peerless Dad ตอนที่ 217
Peerless Dad ตอนที่ 216
Peerless Dad ตอนที่ 215
Peerless Dad ตอนที่ 214
Peerless Dad ตอนที่ 213
Peerless Dad ตอนที่ 212
Peerless Dad ตอนที่ 211
Peerless Dad ตอนที่ 210
Peerless Dad ตอนที่ 209
Peerless Dad ตอนที่ 208
Peerless Dad ตอนที่ 207
Peerless Dad ตอนที่ 206
Peerless Dad ตอนที่ 205
Peerless Dad ตอนที่ 204
Peerless Dad ตอนที่ 203
Peerless Dad ตอนที่ 202
Peerless Dad ตอนที่ 201
Peerless Dad ตอนที่ 200
Peerless Dad ตอนที่ 199
Peerless Dad ตอนที่ 198
Peerless Dad ตอนที่ 197
Peerless Dad ตอนที่ 196
Peerless Dad ตอนที่ 195
Peerless Dad ตอนที่ 194
Peerless Dad ตอนที่ 193
Peerless Dad ตอนที่ 192
Peerless Dad ตอนที่ 191
Peerless Dad ตอนที่ 190
Peerless Dad ตอนที่ 189
Peerless Dad ตอนที่ 188
Peerless Dad ตอนที่ 187
Peerless Dad ตอนที่ 186
Peerless Dad ตอนที่ 185
Peerless Dad ตอนที่ 184
Peerless Dad ตอนที่ 183
Peerless Dad ตอนที่ 182
Peerless Dad ตอนที่ 181
Peerless Dad ตอนที่ 180
Peerless Dad ตอนที่ 179
Peerless Dad ตอนที่ 178
Peerless Dad ตอนที่ 177
Peerless Dad ตอนที่ 176
Peerless Dad ตอนที่ 175
Peerless Dad ตอนที่ 174
Peerless Dad ตอนที่ 173
Peerless Dad ตอนที่ 172
Peerless Dad ตอนที่ 171
Peerless Dad ตอนที่ 170
Peerless Dad ตอนที่ 169
Peerless Dad ตอนที่ 168
Peerless Dad ตอนที่ 167
Peerless Dad ตอนที่ 166
Peerless Dad ตอนที่ 165
Peerless Dad ตอนที่ 164
Peerless Dad ตอนที่ 163
Peerless Dad ตอนที่ 162
Peerless Dad ตอนที่ 161
Peerless Dad ตอนที่ 160
Peerless Dad ตอนที่ 159
Peerless Dad ตอนที่ 158
Peerless Dad ตอนที่ 157
Peerless Dad ตอนที่ 156
Peerless Dad ตอนที่ 155
Peerless Dad ตอนที่ 154
Peerless Dad ตอนที่ 153
Peerless Dad ตอนที่ 152
Peerless Dad ตอนที่ 151
Peerless Dad ตอนที่ 150
Peerless Dad ตอนที่ 149
Peerless Dad ตอนที่ 148
Peerless Dad ตอนที่ 147
Peerless Dad ตอนที่ 146
Peerless Dad ตอนที่ 145
Peerless Dad ตอนที่ 144
Peerless Dad ตอนที่ 143
Peerless Dad ตอนที่ 142
Peerless Dad ตอนที่ 141
Peerless Dad ตอนที่ 140
Peerless Dad ตอนที่ 139
Peerless Dad ตอนที่ 138
Peerless Dad ตอนที่ 137
Peerless Dad ตอนที่ 136
Peerless Dad ตอนที่ 135
Peerless Dad ตอนที่ 134
Peerless Dad ตอนที่ 133
Peerless Dad ตอนที่ 132
Peerless Dad ตอนที่ 131
Peerless Dad ตอนที่ 130
Peerless Dad ตอนที่ 129
Peerless Dad ตอนที่ 128
Peerless Dad ตอนที่ 127
Peerless Dad ตอนที่ 126
Peerless Dad ตอนที่ 125
Peerless Dad ตอนที่ 124
Peerless Dad ตอนที่ 123
Peerless Dad ตอนที่ 122
Peerless Dad ตอนที่ 121
Peerless Dad ตอนที่ 120
Peerless Dad ตอนที่ 119
Peerless Dad ตอนที่ 118
Peerless Dad ตอนที่ 117
Peerless Dad ตอนที่ 116
Peerless Dad ตอนที่ 115
Peerless Dad ตอนที่ 114
Peerless Dad ตอนที่ 113
Peerless Dad ตอนที่ 112
Peerless Dad ตอนที่ 111
Peerless Dad ตอนที่ 110
Peerless Dad ตอนที่ 109
Peerless Dad ตอนที่ 108
Peerless Dad ตอนที่ 107
Peerless Dad ตอนที่ 106
Peerless Dad ตอนที่ 105
Peerless Dad ตอนที่ 104
Peerless Dad ตอนที่ 103
Peerless Dad ตอนที่ 102
Peerless Dad ตอนที่ 100
Peerless Dad ตอนที่ 101
Peerless Dad ตอนที่ 99
Peerless Dad ตอนที่ 98
Peerless Dad ตอนที่ 97
Peerless Dad ตอนที่ 96
Peerless Dad ตอนที่ 95
Peerless Dad ตอนที่ 94
Peerless Dad ตอนที่ 93
Peerless Dad ตอนที่ 92
Peerless Dad ตอนที่ 91
Peerless Dad ตอนที่ 90
Peerless Dad ตอนที่ 89
Peerless Dad ตอนที่ 88
Peerless Dad ตอนที่ 87
Peerless Dad ตอนที่ 86
Peerless Dad ตอนที่ 85
Peerless Dad ตอนที่ 84
Peerless Dad ตอนที่ 83
Peerless Dad ตอนที่ 82
Peerless Dad ตอนที่ 81
Peerless Dad ตอนที่ 80
Peerless Dad ตอนที่ 79
Peerless Dad ตอนที่ 78
Peerless Dad ตอนที่ 77
Peerless Dad ตอนที่ 76
Peerless Dad ตอนที่ 75
Peerless Dad ตอนที่ 74
Peerless Dad ตอนที่ 73
Peerless Dad ตอนที่ 72
Peerless Dad ตอนที่ 71
Peerless Dad ตอนที่ 70
Peerless Dad ตอนที่ 69
Peerless Dad ตอนที่ 68
Peerless Dad ตอนที่ 67
Peerless Dad ตอนที่ 66
Peerless Dad ตอนที่ 65
Peerless Dad ตอนที่ 64
Peerless Dad ตอนที่ 63
Peerless Dad ตอนที่ 62
Peerless Dad ตอนที่ 61
Peerless Dad ตอนที่ 60
Peerless Dad ตอนที่ 59
Peerless Dad ตอนที่ 58
Peerless Dad ตอนที่ 57
Peerless Dad ตอนที่ 56
Peerless Dad ตอนที่ 55
Peerless Dad ตอนที่ 54
Peerless Dad ตอนที่ 53
Peerless Dad ตอนที่ 52
Peerless Dad ตอนที่ 51
Peerless Dad ตอนที่ 50
Peerless Dad ตอนที่ 49
Peerless Dad ตอนที่ 48
Peerless Dad ตอนที่ 47
Peerless Dad ตอนที่ 46
Peerless Dad ตอนที่ 45
Peerless Dad ตอนที่ 44
Peerless Dad ตอนที่ 43
Peerless Dad ตอนที่ 42
Peerless Dad ตอนที่ 41
Peerless Dad ตอนที่ 40
Peerless Dad ตอนที่ 39
Peerless Dad ตอนที่ 38
Peerless Dad ตอนที่ 37
Peerless Dad ตอนที่ 36
Peerless Dad ตอนที่ 35
Peerless Dad ตอนที่ 34
Peerless Dad ตอนที่ 33
Peerless Dad ตอนที่ 32
Peerless Dad ตอนที่ 31
Peerless Dad ตอนที่ 30
Peerless Dad ตอนที่ 29
Peerless Dad ตอนที่ 28
Peerless Dad ตอนที่ 27
Peerless Dad ตอนที่ 26
Peerless Dad ตอนที่ 25
Peerless Dad ตอนที่ 24
Peerless Dad ตอนที่ 23
Peerless Dad ตอนที่ 22
Peerless Dad ตอนที่ 21
Peerless Dad ตอนที่ 20
Peerless Dad ตอนที่ 19
Peerless Dad ตอนที่ 18
Peerless Dad ตอนที่ 17
Peerless Dad ตอนที่ 16
Peerless Dad ตอนที่ 15
Peerless Dad ตอนที่ 14
Peerless Dad ตอนที่ 13
Peerless Dad ตอนที่ 12
Peerless Dad ตอนที่ 11
Peerless Dad ตอนที่ 10
Peerless Dad ตอนที่ 9
Peerless Dad ตอนที่ 8
Peerless Dad ตอนที่ 7
Peerless Dad ตอนที่ 6
Peerless Dad ตอนที่ 5
Peerless Dad ตอนที่ 4
Peerless Dad ตอนที่ 3
Peerless Dad ตอนที่ 2
Peerless Dad ตอนที่ 1
mangauwu

เว็บอ่านมังงะแปลไทย สำหรับคนที่ชื่นชอบในการอ่านมังงะออนไลน์

มีทั้งมังงะที่กำลังเป็นที่นิยมอ่านกัน โดยทางเว็บของทางเรามีการอัพเดท มังงะใหม่ อยู่อย่างสม่ำเสมอทำให้ไม่พลาดในการอ่านมังงะตอนใหม่ ที่คุณชื่นชอบอย่างแน่นอน

สามารถอ่านได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และอื่นๆอีกมากมาย

สามารถอ่าน มังงะแปลไทย มังงะจีน มังงะญี่ปุ่น มังงะเกาหลี และอื่นๆ

ตอบโจทย์คนที่ชอบอ่านมังงะรุ่นใหม่ทุกๆท่าน สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา

โดยเรามี มังงะที่เป็นที่นิยม ไม่ว่าจะเป็น มังงะมหาเวทย์ผนึกมาร Solo Leveling, Mercenary Enrollment, Magic Emperor, Solo Max-Level Newbie, The World’s Best Engineer, Limit Breaker และอื่นๆอีกมากมายให้เลือกอ่านกัน