Of All Things I Became a Crow

เรื่องย่อ Of all things I Became a Crow คนอื่นได้ไปเกิดใหม่เป็นนางเอกแสนสวย เจ้าหญิง แต่ันได้กลายเป็นอีกา ซึ่งเป็นนกอัปมลคล , นกแห่งความตาย แถมมาติดในโลกของเกมที่ฉันเคยเล่นเมื่อ 6 ปีที่เเล้วอีก โชคดีที่ได้เจอหนุ่มหล่อที่เป็นเจ้าชายซะด้วย! เเล้วทำไมฉันต้องกลายเป็นอีกาด้วย Of all things, I Became a Crow

Rating:

9.00

ประเภท:

Manhwa

หมวดหมู่(4):

ตอนทั้งหมด(96)

Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 95
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 94
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 93
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 92
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 91
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 90
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 89
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 88
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 87
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 86
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 86
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 85
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 84
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 83
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 82
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 81
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 80
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 79
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 78
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 77
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 76
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 75
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 74
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 73
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 72
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 71
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 70
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 69
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 68
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 67
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 66
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 65
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 64
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 63
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 62
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 61
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 60
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 59
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 58
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 57
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 56
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 55
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 54
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 53
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 52
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 51
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 50
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 49
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 48
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 47
Of All Things I Became a Crow ตอนที่ 46
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 45
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 44
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 43
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 42
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 41
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 40
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 39
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 38
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 37
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 36
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 35
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 34
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 33
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 32
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 31
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 30
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 29
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 28
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 27
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 26
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 25
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 24
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 23
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 22
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 21
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 20
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 19
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 18
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 17
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 16
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 15
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 14
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 13
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 12
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 11
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 10
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 9
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 8
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 7
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 6
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 5
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 4
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 3
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 2
Of all things I Became a Crow ตอนที่ 1
มังหงะ(漫画) เป็นคำภาษาญี่ปุ่นสำหรับเรียกการ์ตูนช่อง สำหรับภายนอกประเทศญี่ปุ่น คำนี้ถูกใช้เรียกการ์ตูนช่องที่มาจากญี่ปุ่น มังงะพัฒนามาจากอุคิโยเอะและจิตรกรรมตะวันตก และเริ่มคงรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
©️ cmx.tw