Necromancer Academy’s Genius Summoner

เรื่องย่อ Necromancer Academy’s Genius Summoner – ไซม่อน ฟลอเรนเทีย’ ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างสงบสุขในอาณาเขตเลสฮิลล์ที่ปกครองโดยท่านพ่อซึ่งเป็นเนโครแมนเซอร์ที่สามารถเรียกอันเดดมาใช้งานได้ แต่อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้รับจดหมายเชิญเป็นกรณีพิเศษให้ไปเข้าเรียนที่ ‘ไคเซน’ สถาบันที่ช่วยบมเพาะบรรดาเนโครแมนเซอร์ พ่อของเขาที่ช่วยสอนเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับเนโครแมนเซอร์ให้ถึงกับประหลาดใจในพัฒนาการอันรวดเร็วของไซมอน และเมื่อไปถึงสถาบันไซมอนก็ถูกเปิดตัวว่าเป็น ‘นักเรียนพิเศษหมายเลข 1’ โดยที่ตัวเขาเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเช่นกันมาร่วมเอาใจช่วยชีวิตในรั้วโรงเรียนที่แสนวุ่นวายนี้กันเถอะ…!

Rating:

9.00

ประเภท:

Manhwa

หมวดหมู่(11):

ตอนทั้งหมด(75)

undefined
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 72
undefined
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 71
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 70
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 69
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 68
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 67
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 66
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 65
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 64
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 64
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 63
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 62
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 61
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 60
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 59
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 58
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 57
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 56
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 55
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 54
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 53
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 52
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 51
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 50
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 49
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 48
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 47
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 46
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 45
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 44
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 43
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 42
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 41
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 40
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 39
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 38
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 37
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 36
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 35
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 34
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 33
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 32
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 31
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 30
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 29
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 28
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 27
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 26
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 25
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 24
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 23
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 22
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 21
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 20
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 19
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 18
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 17
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 16
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 15
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 14
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 13
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 12
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 11
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 10
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 9
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 8
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 7
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 6
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 5
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 3
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 4
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 2
Necromancer Academy’s Genius Summoner ตอนที่ 1
มังหงะ(漫画) เป็นคำภาษาญี่ปุ่นสำหรับเรียกการ์ตูนช่อง สำหรับภายนอกประเทศญี่ปุ่น คำนี้ถูกใช้เรียกการ์ตูนช่องที่มาจากญี่ปุ่น มังงะพัฒนามาจากอุคิโยเอะและจิตรกรรมตะวันตก และเริ่มคงรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
©️ cmx.tw