Jujutsu Kaisen

เรื่องย่อ Jujutsu Kaisen มหาเวทย์ผนึกมาร เรื่องย่อ อิตาโดริ ยูจิ นักเรียนมัธยมปลายที่มีสมรรถภาพร่างกายสูงแต่เลี่ยงกีฬามาอยู่กลุ่มเหนือธรรมชาติ ก่อนปู่ตายได้ฝากให้เขาคิดถึงการช่วยผู้อื่นและตายอย่างเหมาะสม เขาได้มาพัวพันกับ “วัตถุต้องสาป” ที่ทำให้สัตว์ประหลาดปรากฏตัว ยูจิ และกลืนนิ้วต้องสาปเข้าไปเพื่อช่วยพวกรุ่นพี่ ถึงพลังคำสาปของนิ้วเทพอสูร เรียวเมน สุคุนะ จะมีพลังรุนแรง แต่กลับไม่สามารถควบคุมร่างเขาได้ ทำให้กลุ่มสมาคมไสยเวทตั้งใจให้เขารวบรวมนิ้วต้องคำสาปของเทพอสูรทั้งหมดรวม 20 นิ้ว (มี 4 แขน) แล้วค่อยกำจัด ยูจิ ในภายหลัง ซึ่งเขายอมรับข้อเสนอนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่อาจเดือดร้อนกับคำสาปเหล่านี้ และเข้าเรียนในโรงเรียนไสยเวทที่โตเกียว มีเพื่อนในชั้นปี 1 อีกสองคน คือ เมกุมิ และ โนบาระ

Rating:

10.00

ประเภท:

Manga

หมวดหมู่(7):

ตอนทั้งหมด(223)

Jujutsu Kaisen ตอนที่ 223
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 222
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 221
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 220
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 219
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 218
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 217
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 216
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 215
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 214
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 213
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 212
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 211
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 210
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 209
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 208
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 207
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 206
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 205
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 204
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 203
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 202
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 201
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 200
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 199
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 198
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 197
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 196
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 195
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 194
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 193
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 192
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 191
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 190
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 189
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 188
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 187
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 186
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 185
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 184
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 183
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 182
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 181
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 180
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 179
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 178
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 177
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 176
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 175
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 174
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 173
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 172
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 171
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 170
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 169
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 168
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 167
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 166
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 165
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 164
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 163
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 162
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 161
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 160
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 159
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 158
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 157
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 156
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 155
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 154
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 153
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 152
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 151
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 150
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 149
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 148
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 147
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 146
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 145
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 144
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 143
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 142
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 141
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 140
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 139
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 138
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 137
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 136
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 135
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 134
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 133
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 132
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 131
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 130
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 129
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 128
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 127
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 126
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 125
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 124
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 123
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 122
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 121
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 120
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 119
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 118
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 117
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 116
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 115
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 114
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 113
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 112
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 111
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 110
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 109
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 108
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 107
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 106
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 105
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 104
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 103
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 102
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 100
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 101
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 99
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 98
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 97
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 96
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 95
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 94
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 93
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 92
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 91
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 90
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 89
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 88
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 87
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 86
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 85
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 84
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 83
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 82
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 81
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 80
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 79
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 78
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 77
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 76
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 75
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 74
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 73
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 72
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 71
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 70
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 69
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 68
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 67
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 66
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 65
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 64
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 63
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 62
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 61
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 60
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 59
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 58
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 57
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 56
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 55
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 54
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 53
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 52
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 51
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 50
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 49
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 48
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 47
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 46
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 45
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 44
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 43
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 42
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 41
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 40
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 39
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 38
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 37
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 36
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 35
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 34
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 33
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 32
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 31
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 30
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 29
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 28
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 27
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 26
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 25
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 24
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 23
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 22
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 21
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 20
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 19
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 18
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 17
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 16
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 15
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 14
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 13
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 12
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 11
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 10
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 9
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 8
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 7
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 6
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 5
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 4
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 3
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 2
Jujutsu Kaisen ตอนที่ 1
มังหงะ(漫画) เป็นคำภาษาญี่ปุ่นสำหรับเรียกการ์ตูนช่อง สำหรับภายนอกประเทศญี่ปุ่น คำนี้ถูกใช้เรียกการ์ตูนช่องที่มาจากญี่ปุ่น มังงะพัฒนามาจากอุคิโยเอะและจิตรกรรมตะวันตก และเริ่มคงรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
©️ cmx.tw