Chronicles Of The Martial God’s Return

เรื่องย่อ Chronicles Of The Martial God’s Return -อสูรศักดิ์สิทธิ์แห่งการต่อสู้ขั้นสูง Dan Woohyun ถูกปิดผนึกเพราะเขาแข็งแกร่งเกินกว่าที่โลกจะรับมือได้หลังจากสหัสวรรษผ่านไป เขาได้รับการปลดปล่อยจากผนึกและรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างไม่มีความหมายในขณะที่เขาเดินไปตามตรอกด้านหลัง…ขณะที่เขาล้มลงเพราะเขาเบื่อโลก มีมือเล็กๆ ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขา “นี่อะไรน่ะ?” ถามแดนอูฮยอน “เกี๊ยว!” ได้ตอบกลับมานี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่มีคนทำดีกับเขาโดยไม่มีเจตนาบริสุทธิ์ และนั่นเปลี่ยนชะตากรรมของเขา นี่คือพงศาวดารของเทพเจ้าการต่อสู้ที่ข้ามผ่านกาลเวลาและพื้นที่นับพันปี!

Rating:

8.80

ประเภท:

Manhwa

หมวดหมู่(5):

ตอนทั้งหมด(85)

Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 85
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 84
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 83
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 82
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 81
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 80
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 79
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 78
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 77
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 76
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 75
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 74
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 73
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 72
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 71
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 70
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 69
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 68
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 67
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 66
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 65
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 64
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 63
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 62
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 61
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 60
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 59
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 58
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 57
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 56
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 55
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 54
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 53
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 52
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 51
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 50
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 49
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 48
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 47
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 46
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 45
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 44
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 43
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 42
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 41
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 40
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 39
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 38
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 37
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 36
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 35
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 34
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 33
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 32
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 31
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 30
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 29
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 28
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 27
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 26
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 25
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 24
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 23
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 22
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 21
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 20
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 19
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 18
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 17
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 16
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 15
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 14
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 13
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 12
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 11
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 10
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 9
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 8
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 7
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 6
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 5
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 4
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 3
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 2
Chronicles Of The Martial God’s Return ตอนที่ 1
มังหงะ(漫画) เป็นคำภาษาญี่ปุ่นสำหรับเรียกการ์ตูนช่อง สำหรับภายนอกประเทศญี่ปุ่น คำนี้ถูกใช้เรียกการ์ตูนช่องที่มาจากญี่ปุ่น มังงะพัฒนามาจากอุคิโยเอะและจิตรกรรมตะวันตก และเริ่มคงรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
©️ cmx.tw